Committee Members

2020 Executive Members

 • Selena Guo
 • Noor Radhi
 • Sam Zheng
 • Jasmin Rogado

Members

 • Stephanie Chong
 • Phoebe James
 • Janice Jiang
 • Boa Kim
 • Annika Lee
 • Jo Milward
 • Zaid Mustafa
 • Dan Sy Tan
 • Ellen Wang
 • Jessica-Hope Wei

 

2019

Executive Members

 • Jessica Gu
 • Isabel Li
 • Kay Tang
 • Hayley Xie

Members

 • Selena Guo
 • Boa Kim
 • Khushi Kohli
 • Timothy Lim
 • Jo Millward
 • Noor Radhi
 • Jasmin Rogado
 • Dan Sy Tan
 • Rayman Tang
 • Caleb Thompson
 • Zi Lin Wang
 • Roy Zhao
 • Samuel Zheng
 • Tony Zhou

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s